040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

Zavod Etnika

Naslov:

Dravska 8
2000 Maribor
D.Š.18266703

Info točka:

Prešernova 3
2000 Maribor
Email:
Tel: +386 40 632 232