040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

Kdor se je prvič napil ali zadel z drogo pri enajstih letih, ima veliko večje tveganje za razvoj zasvojenosti, kot pa nekdo, ki je to storil po dvajsetem letu.

Povsem enako trditev je mogoče izreči tudi za igre na srečo.

Prej, kot nekdo prične z igranjem na srečo ali stavami za denar, večje je njegovo tveganje za razvoj zasvojenosti.  Ta povezava je dokazana v številnih raziskavah po svetu.

Nikoli doslej v zgodovini človeštva ni bilo na voljo toliko različnih možnosti za igranje iger na srečo, kot jih imamo danes. Nikoli doslej tudi nismo bili tako bombardirani z oglasi, ki oglašujejo igre na srečo.

V najnovejši raziskavi v Avstraliji so ugotovili, da je tri četrtine otrok med 8 in 16 letom prepričanih, da so stave oz. igre na srečo sestavni del športa ter nekaj povsem normalnega. Dve tretjini otrok iz iste raziskave zna našteti ime vsaj ene športne stavnice. Šest milijonska avstralska država Victoria bo zato svoje šolo obvezne otroke še letos (2017) poskusila zaščititi pred bombardiranjem z oglasi stavnic in drugih prirediteljev iger na srečo z novim zakonom, ki bo prepovedoval oglaševanje na obcestnih stoječih panojih, v bližini šol in v javnem transportu.  Več o tem...

 

Igranja na srečo za denar našim otrokom in mladostnikom ne moremo v popolnosti preprečiti, saj bodo zmeraj našli pot. Prav tako med njimi ni mogoče izkoreniniti pojava problematičnega igranja.

Lahko pa takšno, zanje, za njihove bližnje in celotno družbo, škodljivo igranje omejimo oz. preprečimo nepotreben prirast zasvojenosti. V mislih imamo tisti del, za katerega je mogoče trditi, da je neposredna posledica nepoznavanja tveganj in negativnih posledic, torej neinformiranosti.

To je mogoče storiti izključno s prenosom znanja na mlajše generacije in zato je ozaveščanje otrok, mladostnikov, odrasle mladine in celotne javnosti tako zelo pomembno.  Z znanjem oboroženi mladostnik ima namreč neprimerno boljši izhodiščni položaj od tistega, ki o tveganjih ni nikoli slišal.

Vsaka dodatna nepotrebna mlada žrtev hazarda gre zato na rovaš vseh nas in družbe kot take.