040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

MLADI HAZARDER, ozaveščanje in odpravljanje negativnih posledic igranja na srečo je celostno zastavljeni program s področja iger na srečo, ki ga v okviru našega zavoda pod različnimi imeni izvajamo že od leta 2012 dalje. Primarno je program namenjen otrokom, mladostnikom in mladim do 29.leta starosti, naše brezplačne storitve pa so na voljo tudi za starejše uporabnike, ki iščejo pomoč zase ali za koga od svojih bližnjih.

Program v obdobju 2022-25 sofinancira Ministrstvo za zdravje Rs.

Mlade s težavami, ki so neposredna posledica prekomernega igranja na srečo, je med množico obrazov nemogoče zaznati, saj na teh obrazih seveda ne piše, kdo igra na srečo, kdo ne in kdo ima z igro težave. Le majhen delež problematičnih igralcev na srečo kadarkoli pristopi k zdravljenju. Iz razpoložljivih podatkov je mogoče sklepati, da se zdravljenja udeleži do trije odstotki patoloških hazarderjev.

Velik del mladih in njihovih staršev se težav sploh ne zaveda in jih ne prepozna, zato je potrebno stalno izobraževanje in ozaveščanje javnosti. 

V ta namen smo v letu 2012 zagnali projekt z imenom Ne zakockaj svoje prihodnosti.

Pri tem nam je zelo pomagalo, da je bil projekt uvrščen v program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Tako smo že v letu 2012 zagnali portal Mladi Hazarder, takrat in še dolgo potem edini te vrste v Sloveniji. Naša ključna motivacija je bila vpostaviti spletno točko z namenom ozaveščanja mladih o tveganjih pri igranju iger na srečo ter zasvojenosti kot najhujši posledici pretiranega igranja.

Poleg vsebin, ki ozaveščajo, smo mladim in manj mladim takoj ponudili tudi spletno posvetovalnico, ki odtlej deluje vsa leta v obliki email podpore. S pomočjo elektronske pošte lahko stopijo v neposreden stik s psihoterapevtom, ki jim odgovori najkasneje v roku 24 ur in po potrebi nudi čustveno podporo.

Eden od zelo pomembnih pripomočkov je spletni test za mlade. Podlaga za vprašalnik je CPGI, instrument za preverjanje ogroženosti zaradi igranja na srečo, ki so ga zasnovali v Kanadi (Canadian Problem Gambling Index).

Od leta 2014 naprej izvajamo na osnovnih in srednjih šolah tudi brezplačne delavnice ozaveščanja.

Že deset let sodelujemo z Odprtim inštitutom za psihoterapijo iz Ljubljana, ki pokriva področje spletne posvetovalnice in izvedbo individualnih psihoterapij v Mariboru in Ljubljani.

V letu 2013 smo med mladimi v Mariboru  izvedli raziskavo o njihovih navadah pri igranju iger na srečo. Vzorčili smo 727 mladih na osnovnih in srednjih šolah v mestu in ugotovili delež problematičnega igranja v višini 3,2 odstotka. Dodatnih 8,3% mladih igra na način, ki jih uvršča v kategorijo tveganega igranja.

Od leta 2012 do danes smo zbrali več sto strokovnih člankov in raziskav z vsega sveta ter sestavili izjemno knjižnico z okrog 70 strokovnimi knjigami v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Naša knjižnjica in naša nabrana znanja ter izkušnje so na voljo vsem, ki pripravljajo diplomska dela s področja iger na srečo.