040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro