040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

Napisali smo lokalno Strategijo za obravnavanje problematike iger na srečo, ki je že v rokah članov mestnega sveta Mestne občine Maribor. Upamo, da bo Strategijo načelno podprlo čimveč svetnikov in da jo bodo predlagali v obravnavo na eno od prihodnih sej mestnega sveta. Pozivamo, da jo podprete z vašim podpisom tudi vi.

S sprejetjem Strategije bi mesto Maribor uveljavilo sodoben javnozdravstveni pristop k obravnavi iger na srečo in postalo prva slovenska občina s takšnim modelom. Strategija predstavlja strokovno podlago za urejanje področja iger na srečo v lokalni skupnosti in osnovo za razvoj premišljenih in učinkovitih politik ter ukrepov na tem področju.

Eden ključnih ciljev strategije je, da se s pomočjo različnih ukrepov prepreči oz. vsaj omeji igranje na srečo, ki uhaja ali pa je že povsem ušlo nadzoru. Škodljivo igranje na srečo ima izjemen potencial za destrukcijo človeških življenj. Zaradi povzročene finančne škode razpadajo družine, prihaja do številnih zdravstvenih težav, povečuje se tveganje za samomor in pojav nelegalnih ter kriminalnih dejavnosti, s katerimi se financira nadaljnje igranje iger na srečo.


Kot družba, ki mora poskrbeti za svoje najbolj ranljive člane, bi se morali v čim večji meri odreči finančnim prilivom, ki v proračun prihajajo kot neposredna posledica zasvojenosti z igrami na srečo in denarja iz kriminalnih dejanj, ki so posledica te iste zasvojenosti.

 

Vaš podpis podpore Strategiji lahko oddate na posebni spletni strani, kjer je obljavljena tudi peticija.

www.strategijapreprecevanjaskode.si

 

Impact4Values_2