040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

V dveh od treh najpomembnejših slovenskih dnevnih časopisov v mesecu oktobru objavljamo oglasa, s katerima opozarjamo na brezdomstvo, kot eno od skrajnih oblik škode, ki jo povzročajo igre na srečo.

Opozarjamo na neverjetni potencial iger na srečo za destrukcijo človeških življenj. Posledic škode, ki nastaja zaradi iger na srečo, ne čuti le posameznik, ki je razvil motnjo hazardiranja. ampak tudi njegova okolica: sorodniki, prijatelji in sodelavci.